<div align="center"> <h1>JURYSLINGIWSTYKA - Studenckie Koło Naukowe UW</h1> <h3>Studenckiego Koło Naukowe Juryslingwistyki w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://itomek.fm.interia.pl/sknjl/index.html" rel="nofollow">itomek.fm.interia.pl/sknjl/index.html</a></p> </div>